รักเธอคนเดียว
onlyyouonlyyouonlyyouonlyyouonlyyouonlyyouonlyyouonlyyouonlyyou